Inzichten

Vanuit de strategie van Poolmanagement denkt FORTIFY na over de opbouw van uw pool aan medewerkers, zowel in vast als in flexibel dienstverband. We gaan hierbij uit van uw primaire bedrijfsproces en sturen vervolgens bij op contracturen en werktijden. Met als doel om het bedrijfsproces optimaal te ondersteunen en de tevredenheid bij uw medewerkers positief te beïnvloeden. Poolmanagement namelijk zorgt voor een pool van medewerkers die op niveau is en een dienstrooster dat aansluit bij de beschikbaarheid van deze medewerkers.

Om deze strategie goed te kunnen uitvoeren, gaan we de dialoog met u aan over de verwachtingen voor de komende periode en vertalen we dit in een forecast. Aan de hand van deze forecast kan over een langere periode inzicht verkregen worden in:

 

 Het vaststellen van het juiste aantal vaste en flexkrachten.  De behoefte aan diverse competenties.  Het cross-trainen van medewerkers.

Planning

Vervolgens wordt een Planning gemaakt. FORTIFY kent de technieken en systemen om een goed dienstrooster te maken. Hierbij zijn onderstaande zaken belangrijk:

 Een goede verdeling tussen vast en flex.  Een goede inzet op basis van competenties.  Een juiste inzet op basis van beschikbaarheid.  Rekening houdend met wensen van medewerkers.  Tijdige communicatie.

Binden & boeien

En natuurlijk is een goed beheer van de totale pool aan mensen erg belangrijk. Tevredenheid bij medewerkers bevordert de sfeer in uw bedrijf en in de diverse teams. En daarmee draagt het bij aan de verbetering van productiviteit en kwaliteit in uw bedrijfsprocessen. FORTIFY ziet in goed Poolbeheer de tevredenheid en het toekomstperspectief van de medewerkers. Belangrijk voor de individuele medewerker en voor uw organisatie. Binden en Boeien van medewerkers is een wezenlijk onderdeel van goed Poolbeheer:

 • In het managen van verwachtingen van medewerkers.
 • In een goede begeleiding bij aanvang van een nieuwe medewerker.
 • In het investeren in trainingen en opleidingen van medewerkers.
 • In het bieden van afwisseling in werkzaamheden (cross-trainen).
 • In het informeren van medewerkers inzake zijn/haar functioneren (d.m.v. beoordelings- en functioneringsgesprekken).
 • In het zorgen voor veiligheid voor medewerkers (zoals veiligheidskleding en -schoeisel maar ook het aanbieden van trainingen).
 • In een actieve begeleiding bij ziekte.
 • In een correcte procedure van loonbetaling bij flexkrachten.
 • In een goed beheer van verlofregistratie bij vaste krachten. 
 • In een duidelijke aanwezigheid op de werkvloer. 

Lean

FORTIFY is een ondernemende partij die in bovenstaande processen en in de hele dienstverlening onder meer uitgaat van de LEAN gedachte! Een business strategie en vooral een manier van denken en werken die leidt tot meer efficiëntie, een constantere kwaliteit en een hoger rendement. En dus meer waarde in alle processen. Dit doen we vanuit opgedane ervaringen bij kleine en grote organisaties (>1.000 medewerkers) en versterkt door het door Eugenie behaalde certificaat Black Belt in Lean!Met als uitgangspunt: De juiste man, op de juiste plek, op het juiste moment wil en kan FORTIFY uw partner zijn. Een op maat gemaakte dienstverlening is waar u op kunt bouwen.

 • Wij kennen uw bedrijfsproces en weten wat u zoekt!
 • Wij zijn bereikbaar. Als u werkt, werken wij ook!
 • Onze dienstverlening sluit aan op uw behoefte; van buitenaf of van binnenuit!
 • Wij kennen uw doelgroep, hebben de middelen om deze doelgroep te bereiken en werken samen op diverse gebieden!
 • Wij weten hoe te werken met geautomatiseerde systemen en garanderen daarom een professionele dienstverlening!
 • Wij zijn uw partner en hebben een lange termijn gedachte!