FORTIFY versterkt uw team in flexibiliteit, kennis en ervaring, loyaliteit, arbeids-ethos en enthousiasme.

Werving en selectie

FORTIFY vindt het belangrijk dat een kandidaat een bewuste keuze maakt voor het werk dat zij of hij gaat doen! Past de job bij me, Past de organisatie bij me, Ben ik gekwalificeerd, Heb ik de juiste papieren, Passen de Full- of Parttime uren bij me, Is de woon-werk afstand geen probleem, Kan ik mijn nieuwe baan goed combineren met mijn (privé) wensen, etc.  Kortom: ben ik de juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment! Uiteindelijk hebben wij als doel uw team en daarmee uw organisatie voor de toekomst te versterken!

Onze werving & selectie dienstverlening bestaat uit:

 • Het plaatsen van een (online) advertentie.
 • Het scannen van onze database.
 • Een uitgebreide cv selectie.
 • Een interview op kantoor.
 • Het natrekken van referenties.
 • Het doen van een concreet voorstel.
 • Een complete dienstverlening. 

Uitzenden

FORTIFY versterkt u in uw flexibiliteit. Daar waar vroeger uitzendkrachten alleen werden ingezet voor opvang van piekdrukte, vervangen van zieke medewerkers of tijdens de vakantieweken; hebben veel organisaties nu standaard een deel van hun personeelsbestand ingericht met een flex-schil. Inzetbaar op de momenten dat u daar behoefte aan heeft of als bedrijfsstrategie om nieuwe medewerkers op uitzendbasis te laten starten. (verlengde proeftijd). En terwijl we u helpen met flexibiliteit in uw personeelsbestand, zorgen we ook voor een passende flexbaan voor onze ervaren kandidaat.

Onze uitzend dienstverlening bestaat uit:

 • Het plaatsen van een (online) advertentie.
 • Het scannen van onze database.
 • Het selecteren van cv’s, een strenge screening, het natrekken van referenties en een concreet voorstel.
 • Het juridisch werkgeverschap en daarmee;
  het verzorgen van urenverwerking, loonbetaling en loonadministratie,
  de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
 • Een kostenbesparing: u betaalt alleen de gewerkte uren (ziekte en vakantie betaalt u niet).
 • Een mogelijkheid voor een lange periode aan flexibiliteit.
 • Een complete dienstverlening.

Detacheren

In het verlengde van uitzenden versterkt FORTIFY uw flexibiliteit ook door het detacheren van uw medewerker. Wat is het verschil. Ten opzichte van uitzenden onderscheidt detacheren zich door de grotere zekerheid die het met zich meebrengt; zowel voor uw organisatie als voor de gedetacheerde.  

Onze detachering dienstverlening bestaat uit:

 • Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is de bekendste vorm van detacheren. We spreken van tevoren met u af hoe lang en voor hoeveel uren u uw medewerker voor uw organisatie wilt laten werken, na deze periode stopt de overeenkomst.
 • Of u verlengt de arbeidsovereenkomst en bent met uw organisatie voor een langere periode flexibel door flexibele arbeidsvormen.
 • Het juridisch werkgeverschap en daarmee;
  het verzorgen van urenverwerking, loonbetaling en loonadministratie,
  de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
 • Een complete dienstverlening.

Zekerheid voor alle partijen en een minimaal verschil voor de gedetacheerde. Want formeel bent u niet de werkgever maar zijn wij dat. Maar dat is dan ook het enige.

Stagiaires / Afstudeerders

Met het openstellen van uw organisatie voor stagiaires en afstudeerders moeten er afspraken gemaakt worden:

 • Met de stagiaire / afstudeerder betreffende de opdracht en het traject.
 • Met de afdeling over de inhoud van de stage en het gewenste resultaat.
 • Met uw collega over stagebegeleiding en beoordeling.
 • Met de school / opleiding over de totale inhoud en het niveau van de opdracht.
 • Met uw HR collega (indien aanwezig) over een stageovereenkomst en wat daar zoal bij komt kijken.

Met onze stage / afstudeer dienstverlening neemt FORTIFY u alle zorg uit handen.